biuro konstrukcyjne

OBLICZENIA-SYMULACJE MES

Obliczenia inżynierskie przeprowadzamy, aby sprawdzić zaprojektowaną konstrukcję. Wykonujemy analizy wytrzymałościowe MES (Metodą Elementów Skończonych). Na podstawie przeprowadzonych analiz MES w badanej konstrukcji wyznaczamy:
• naprężenia,
• odkształcenia,
• przemieszczenia,
• siły

Wyniki symulacji MES przedstawiamy w postaci wizualizacji wybranych wielkości mechanicznych. Potwierdzamy prawidłowe zaprojektowanie konstrukcji lub wyznaczamy miejsca na konstrukcji, w których występują np.: koncentracje naprężeń. Obszary takie poddajemy gruntowej analizie, na podstawie, której oceniamy niebezpieczeństwo uszkodzenia konstrukcji podczas eksploatacji i proponujemy zmiany mające na celu rozwiązanie problemu jeszcze na etapie projektowym.

Po zbudowaniu prototypu maszyny/konstrukcji weryfikujemy stan wytężenia konstrukcji poprzez wykonanie pomiarów tensometrycznych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.

Usługi nasze wyonujemy dla branży:
• rolniczej,
• transportowej,
• komunalnej,
• leśnej
• przemysłowej

Nasze usługi stanowią głównie:
• analizy ram nośnych pojazdów,
• analizy konstrukcji nośnych maszyn,
• analizy odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych urządzeń,
• optymalizacja konstrukcji pod kątem wytrzymałościowym,