biuro konstrukcyjne

POMIARY TENSOMETRYCZNE

Badania wytrzymałościowe wykonujemy w celu określenia wytrzymałości materiałów, z których zbudowana jest konstrukcja. Pomiary prowadzimy na rzeczywistych konstrukcjach mechanicznych, pojazdach, ramach nośnych itp., na których podczas normalnej pracy mierzone są naprężenia i odkształcenia za pośrednictwem zamocowanych czujników pomiarowych – tensometrów. Wykonujemy pomiary statyczne i dynamiczne. Pomiary tensometryczne możemy prowadzić w warunkach laboratoryjnych lub polowych – eksploatacyjnych. Biuro konstrukcyjne NTPRO wykonuje głównie pomiary naprężeń i odkształceń metodą tensometrii elektrooporowej, ale prowadzimy także pomiary innych wielkości mechanicznych takich jak siła, moment obrotowy, ciśnienie.

Do wykonywania pomiarów wykorzystujemy własną aparaturę pomiarową, której głównym elementem jest wzmacniacz pomiarowy HBM MGCplus umożliwiający pomiar naprężeń jednocześnie w 40 punktach badanej konstrukcji. W trakcie pomiarów używamy tensometrów najwyższej jakości o bardzo dobrych parametrach technicznych.

Miejsca mocowania czujników pomiarowych na badanej konstrukcji wyznaczamy w oparciu o wcześniejszą analizę MES. W wyniku uzyskanych pomiarów otrzymujemy:
• wartości naprężeń i odkształceń w miejscach pomiaru,
• informacje dotyczące bezpieczeństwa i wytrzymałościowego konstrukcji,
• walidację wyników uzyskanych dzięki analizie MES,
• informację o konieczności ewentualnej modyfikacji - optymalizacji konstrukcji.