biuro konstrukcyjne

Oferta CAD

Projektowanie 3D i 2D maszyn i mechanizmów,
Koncepcje nowych rozwiązań,
Wizualizacje i wirtualne modele 3D,
Analizy kinematyki mechanizmów,
Dokumentacja techniczna 2D

Oferta MES

Obliczenia wytrzymałościowe w zakresie mechaniki,
Symulacje rozkładu naprężeń, odkształceń, sił w obciążonej konstrukcji,
Optymalizacja konstrukcji pod kątem wytrzymałościowym

Oferta pomiary i badania

Badania wytrzymałościowe (pomiary tensometryczne),
Pomiar naprężeń i odkształceń w konstrukcji,
Badania nieniszczące (statyczne i dynamiczne),
Pomiary sił, ciśnienia, momentów, przyspieszeń, drgań