biuro konstrukcyjne

Komunalne

NTPRO Biuro konstrukcyjne - zajmuje się kompleksowym projektowaniem oraz pracami badawczo rozwojowymi dotyczącymi urządzeń komunalnych. Prace konstrukcyjne obejmują maszyny i urządzenia z branży komunalnej.

Wykaz maszyn i urządzeń, które projektowaliśmy:
• Zamiatarki,
• Pługi,
• Rozdrabniarki (recykling),
• Piaskarko-solarka,
• Kontenery